Glasgow

En la última dècada hi ha hagut una explosió d’intervencions iniciades per la ciutadania, de petita escala, baix cost i sovint temporals per millorar un barri. Aquestes iniciatives s’han intentat replicar, incorporar o incentivar des de les administracions públiques, no sempre amb els mateixos resultats.