Breu història d’El Local (Sant Pere de Ribes)

Breu història d’El Local (Sant Pere de Ribes)

Els articles només expressen la opinió dels seus autors

Des de fa molts anys, el terreny que ocupa el Centre Cívic El Local, a Sant Pere de Ribes, Garraf, ha estat motiu de disputa entre les diferents forces polítiques del municipi. Actualment es troba abandonat i fins ara no hi ha hagut en els últims anys un projecte clar per fer-hi res, però anys enrere aquest terreny va ser motiu de moltes i diverses propostes.

Per analitzar aquests factors cal fer una mica de recerca històrica. Per això cal repassar a grans trets de la història d’El Local. Cap als anys 20 del segle XX en el terreny on ara hi ha el centre cívic es va construir el local de la Societat d’Agricultors Obrers, sindicat que albergava les agrupacions de l’esquerra ribetana amb diferents sensibilitats polítiques. Va ser punt de trobada i de reunió, i on a més a més de servir com a espai d’emmagatzematge d’útils del camp, els seus membres l’utilitzaven com a espai de trobada i d’intercanvi. En els convulsos anys 20 s’hi van celebrar activitats de caire polític com ara mitings o trobades de sindicats. Durant la dictadura de Primo de Rivera els seus membres van ser silenciats i es va censurar gran part de l’activitat política que es venia fent en els últims anys. En arribar la república va tornar a bullir d’activitat i en els convulsos anys avans del final de la guerra va ser centre neuràlgic del bàndol republicà.

Imatge d’un concurs d’arada el 1949, on es veu l’antic local ja clausurat. Autor: J. Gómez

Imatge d’un concurs d’arada el 1949, on es veu l’antic local ja clausurat. Autor: J. Gómez

L’any 1939 va acabar la Guerra Civil, i el local dels pagesos va quedar clausurat pel nou govern del bàndol nacional. L’edifici va ser tapiat i abandonat fins que va acabar la dictadura. Els seus membres van ser durament represaliats. L’edifici va quedar clausurat fins al final dels anys 50, quan es va decidir enderrocar-lo perque es trobava en estat de ruina. Fins a l’arribada de la democràcia en el solar que ocupaba el Local hi havia un gran descampat que es va utilitzar per jugar a fútbol, anomenat popularment “el Campillo”.

 Imatge del Campillo on es jugava a fútbol el moment de començar les obres. Autor desconegut. Font: Arxiu Municipal.

Imatge del Campillo on es jugava a fútbol el moment de començar les obres. Autor desconegut. Font: Arxiu Municipal.

En arribar la democràcia va asumir el govern municipal el partit local Unitat Municipal 9, d’esquerres. El nou ajuntament, sensible amb la memòria dels que havien perdut la guerra, va contactar amb els membres del local que encara quedaven vius, i van acordar que el terreny seria cedit a l’Ajuntament a canvi que fos utilitzat amb finalitats culturals. Després d’aquest acord es va projectar l’actual edifici, obra de l’arquitecte Josep Acebillo. L’edifici era un espai polivalent on en principi s’hi havien de poder desenvolupar tot tipus d’activitats culturals. Es va inagurar el desembre de 1986.

Fotomuntatge amb la maqueta del projecte de centre cívic. Any 1982. Autor: Josep Acebillo.

Fotomuntatge amb la maqueta del projecte de centre cívic. Any 1982. Autor: Josep Acebillo.

 

El Local el dia de la seva inaguració el 21 de desembre del 1986. Autor: J.L. Mestre. Font Revista Montgròs.

El Local el dia de la seva inaguració el 21 de desembre del 1986. Autor: J.L. Mestre. Font Revista Montgròs.

Durant els anys de govern d’UM9 el Local va tenir molta activitat promoguda en gran part des de l’Ajuntament, i també de la resta d’entitats culturals del poble i les escoles i instituts. Tot i així, l’edifici presentava deficiencies funcionals, com ara la dificil accesibilitat o la falta de confort acustic, problemes que poc a poc van fer que disminuís la seva activitat.

L’any 1991 es va produïr un canvi de govern que va durar fins al setembre de 2013 en que va governar el PSC, amb excepció d’un periode de 4 anys. Durant aquests vint-i-un anys El Local va anar disminuint el volum de funcionament cada cop més. El govern municipal es va basar en aquest argument per iniciar un discurs segons el qual El Local no funcionava, tenia poca activitat, i més valia substituïr l’edifici per un altre que funcionés.

En aquest context, el 2006 va sorgir la proposta d’ubicar el nou Centre d’Atenció Primària en el terreny que ocupa el Centre Cívic. Aquesta proposta va crear una gran polèmica en la vida del municipi, i va iniciar-se una llarga deriva política en la que, per una banda, el govern municipal pretenia enderrocar l’edifici i ubicar-hi el CAP i, per l’altra, la resta de partits de l’oposició demanaven mantenir l’ús cultural de l’edifici i reclamaven que s’adeqüés l’actual edifici o, si més no, que se’n construís un de nou que funcionés millor. Des de l’oposició es recriminava al govern la falta d’inversió en política cultural. Es considerava injusta la diferència d’inversió entre el nucli urbà de Ribes comparada amb la que s’estava duent a terme a l’altre gran nucli urbà del municipi, les Roquetes. L’oposició també es queixava de falta de sensibilitat històrica, perquè el fet que El Local hagués estat cedit pels membres de la Societat d’Agricultors Obrers. Atorgava un valor simbòlic a aquest terreny, el qual, per tant, hauria de preservar el seu ús cultural. També des de la societat civil del municipi va sorgir una plataforma que agrupava les diferents entitats que defensaven El Local com a edifici cultural: la Plataforma Cívica de Ribes.

El govern local va mantenir la proposta d’ubicar el CAP en l’actual emplaçament d’El Local fins al 2007, quan el PSC va perdre la majoria absoluta a l’Ajuntament i es va veure obligat a cedir davant les pressions de l’oposició. Des de llavors ha estat impossible arribar a un consens sobre què fer amb l’edifici. El pas dels anys i l’agreujament de la crisi han anar generant un estat d’opinió segons el qual l’actual edifici és irrecuperable; la situació ha quedat estancada i l’edifici a poc a poc es va degradant més i més.

El 2011, davant l’estancament de la situació, va apareixer la plataforma Cal un Local com Cal, seguint el precedent de la Plataforma Cívica, i va convertir-se en paraigües de les diferents entitats i persones a títol individual. Aquesta nova plataforma tenia com a principal objectiu pressionar l’Ajuntament perquè recuperés l’espai abandonat. Tot i la protesta, la situació va seguir estancada. La plataforma Cal un Local com Cal va plantejar fer un pas més i passar de la protesta a l’acció i va proposar un projecte de recuperació de l’espai per part de la gent del poble, com a resposta a la negativa de fer-hi front des la institució que ha governat el municipi els últims anys.

Sembla, doncs, que la història d’El Local té tendència a repetir-se: des de fa gairebé un segle s’han produït cicles periòdics en què aquest edifici ha passat de ser un punt neuràlgic en el municipi a ser un espai abandonat; primer, desprès de la guerra i desprès, a principi del segle XXI. També la història es repeteix pel que fa a la ciutadania: davant de les necessitats sempre s’ha organitzat i ha fet seu aquest espai emblemàtic.

Actualment la situació ha començat a desencallar-se, degut a la feina feta per la Plataforma i pel canvi de govern municipal. El tema del Local torna a estar en l’agenda política del poble, i s’està duent a terme un procés participatiu per veure què i com es fa per recuperar l’espai. Des de l’Ajuntament s’han establert dues comissions amb presència activa de les entitats i col·lectius. La primera comissió té com a objectiu debatre en temes generals sobre els usos que ha d’allotjar el Local, tenint en compte que no és l’únic espai municipal en desús que hi ha actualment al municipi. La segona té un caràcter més tècnic i té com a objectiu realitzar un seguiment de com s’està duent a terme el projecte de rehabilitació de l’edifici.

Des de la Plataforma Cal un Local com Cal valoren molt positivament el procés que tot just ara s’inicia, perquè demostra que gràcies a la perseverança i les ganes de treballar de la societat es poden obrir canals de comunicació i de debat amb l’administració per tal de poder participar activament en les decisions importants del poble. Aposten per seguir aglutinant les inquietuds de la societat i fer front comú per construir entre tots solucions als problemes reals que té la societat.

Oriol Rocamora

Oriol Rocamora va ser alumne de l'assignatura el curs 2013-2014

Deixa un comentari