Women Resource Zone a Shaheen Bagh: mercat i habitatge

Okhla, Delhi

Women Resource Zone a Shaheen Bagh: mercat i habitatge

El Women Resource Zone de Shaheen Bagh proposa una millora urbana del mercat i el seu entorn més proper en relació a un nou Centre de Recursos de Gènere que inclou uns serveis bàsics, uns tallers centrats la manipulació dels aliments i una cooperativa de menjar preparat. L’allotjament de les noves treballadores es resol amb una nova comunitat d’habitatge temporal.

El barri de Shaheen Bagh es troba al sud del Sud de Delhi, és molt tancat en si mateix i comunica amb els altres nuclis només a través de vies ràpides. Ha tingut un creixement molt ràpid i no planejat durant els últims 10 anys, sent un dels barris no autoritzats més recents d’Okhla. Resulta ser un barri sense infraestructura i amb una condició d’habitatge molt pobre on conviuen habitants de nivells socials molt variats, majoritàriament musulmans.

1 el mercat avui

EL MERCAT AVUI

Al Sabzee Market, es concentra la major part de l’activitat del barri en relació al carrer principal. És un mercat de verdures i fruites no regulat amb una freqüència de venda diària. L’activitat s’organitza segons dos tipus de parades: unes parades fixes centrals i organitzades en illes i unes parades mòbils ,venedors ambulants. Les condicions de venda i de salubritat són molt pobres. La recollida d’aigua general és descoberta estant sempre embossada i les deixalles del mercat s’acumulen ja que no existeix una recollida d’escombraries organitzada.

Presentación1

ESTRATÈGIA DE PROGRAMA

La zona del mercat és un punt potencial on desenvolupar el WRZ del barri ja que, a més a més de ser l’única “plaça” del barri, és l’únic lloc amb una forta presència femenina ja que és l’únic mercat del barri i la majoria de les compradores són dones. Cal afegir que, com tot el barri, el mercat també és informal i que actualment està en risc de desaparèixer. El projecte busca fer visible un dels problemes del barri proposant una solució a través d’incorporar les dones en la gestió i l’activitat actual. La proposta es centra en la millora de les condicions del mercat (nous espais de venda protegits del sol i la pluja, dues places acotades i relacionades amb el mercat, lavabos públics per dones i homes, punt d’aigua central i espai per tallers infantils) i s’estén cap a la parcel.la veïna per donar més serveis complementaris i necessaris (el Centre de Recursos de Gènere i la nova comunitat d’habitatges temporals).

3 estratègia d'emplaçament

ESTRATÈGIA D’EMPLAÇAMENT

· Obrir els culs de sac donant alternatives de recorreguts.
· Enriquir el teixit viari del barri amb nous carrers de caire peatonal reconeixibles gràcies a una pavimentació única.
· Ampliar les visuals dels carrers principals d’arribada, apareixen quatre noves places relacionades amb el programa de planta baixa proposat per a que hi hagi més presència de dones: la plaça de la cooperativa de menjar preparat, de la ludoteca, de la comunitat i del mercat.
· Buidar el ple, donar mides més domèstiques a l’espai públic exterior potenciant aquests espais intersticials socialitzadors.
· Permetre la flexibilitat de l’ús de l’espai públic al llarg del temps, ja que a l’Índia l’activitat d’un carrer pot canviar en qualsevol moment, del matí a la nit i d’un any per l’altre…

MERCAT, LA PLAÇA DE LA COMUNITAT

El mercat combina 4 elements principals:
· Paviment de peça petita per permetre una doble evacuació de l’aigua.
· Sòcols més o menys densos en funció de les necessitat i intensitat de l’activitat.
· Coberta fixa sobre les zones de venda per protegir del sol i la pluja els aliments i venedors i venedores.
· Cobertes temporals, teles impermeables grogues i blaves molt utilitzades als mercats de Delhi, situades als passadissos per protegir els compradors i compradores en els moments de l’any més assolellats. A l’hivern es treuen per permetre l’entrada del sol.

Model

EL CENTRE DE RECURSOS DE GÈNERE I LA COMUNITAT D’HABITATGE

El Centre de Recursos de Gènere s’organitza en planta baixa, l’entrada és la part més pública, un triple espai de trobada i d’exposicions, és l’inici de totes les circulacions. D’una banda es troben els tallers per dones i de l’altre l’assistència a la dona i els seus familiars dependents i la ludoteca que te un segon accés proper al mercat, facilitant el dia a dia de les venedores i compradores. Tot plegat està relacionat a través d’un espai central il·luminat i ventilat gràcies als patis generats pels buits de façana.

La comunitat d’habitatge es troba a les plantes primera i segona. En aquest cas l’espai central és l’espai compartit que relaciona les onze unitats d’habitatge, dues cuines, un rentador i una terrassa comunitària. Els habitatges temporals tenen un lloguer baix anual i poden servir tant per estudiants com per les dones treballadores del mercat i del centre amb o sense família. Cada unitat comunica activament amb el carrer a través dels balcons.

Model

AGREGACIÓ DE 4 UNITATS

La unitat d’habitatge està formada per un mòdul interior, la caixa, i per un mòdul exterior, el balcó. El mòdul interior consta de tres parts: la façana d’emmagatzematge, el lavabo de mides adaptades a l’ajuda de persones dependents i la zona d’estar i dormir que tindrà un o diferents usos en funció del grup de persones que hi habitin. El mòdul exterior és el balcó de la casa, el jardí, el lloc d’estar diürn a l’hivern i el de dormir a l’estiu, pot ser un espai privat o compartit amb la comunitat. La unitat està pensada per acollir a famílies o grups de persones molt diferents: 4 estudiants, 2 mares solteres i fills petits, una mare i 3 fills, una parella i un fill, una parella i avi i/o àvia…

Model

UN TALL DE VIDA

Els mòduls interiors, estan formats en PB i P1 per murs de Blocs de Terra Comprimida i en P2 per murs de “Bajareque” (una estructura més lleugera de muntants de fusta i panells prefabricats de fusta, canya i terra compactada) lligats entre si per cordons perimetrals de formigó armat. Les parts exteriors de la comunitat, les passarel·les i balcons, són estructures lleugeres de bigues i biguetes de bambú sobre les que recolza un paviment de canyes i fusta. Degut al risc sísmic de la zona, es plantegen unes unions que permeten el moviment lliure entre les caixes rígides de terra i les estructures lleugeres de bambú, unes fixacions metàl·liques agafades a l’armat dels cordons perimetrals.

Es cobreix la totalitat amb una estructura independent , uns pòrtics fixats a l’últim cordó perimetral, sobre els quals es fixen uns panells sandwich de xapa de greca amb aïllament acústic per evitar el fort soroll de les pluges del monsó. Resulta una doble coberta que permet la ventilació, la coberta exterior és el paraigües i la coberta interior és l’aïllament tèrmic i acústic. Les cobertes són inclinades per evacuar fàcilment l’aigua que es recull pels canalons i es distribueix gràcies a unes cadenes que actuen de baixants fins a la part inferior de l’edifici.

C:UsersJulia GoulaDropboxPFC7 PANELL MATERIALS Model (1

BLOC DE TERRA COMPRIMIDA

S’utilitza el Bloc de Terra Comprimida del centre d’investigació de terra d’Auroville, del Sud de l’Índia. S’ha escollit el Hollow Interlocking Block 245, l’únic bloc que permet la construcció de PB+1 en zones sísmiques. És quadrat (24,5×24,5×9,5cm), permet la trava gràcies als seus dos sortints i té forats al centre i als extrems de manera a poder ser armat en els punts més crítics.

Model

ARQUITECTURA, CULTURA I MEDI

“La mesura de l’home està lligada a la cultura i la cultura està lligada al medi físic ja que una cultura no s’inventa per si mateixa sinó que es sotmet a la condició que el medi pot donar“
André Ravéreau, l’Atelier du désert.

Julia Goula

Julia Goula és arquitecta.

Deixa un comentari