reOCUPAR EL LÍMIT DE LA CIUTAT inFORMAL

Mangueira - Rio de Janeiro

reOCUPAR EL LÍMIT DE LA CIUTAT inFORMAL

APROXIMACIÓ

Mangueira és una favela a la zona nord de la ciutat, pròxima a una zona d’important desenvolupament pel fet de trobar-hi part dels grans equipaments de la ciutat, com l’estadi de futbol Maracanã, la Universidade do Estado do Rio de Janeiro, el zoològic, el Museu Nacional i el parc Quinta da Boa Vista. És per aquest punt on passen també les grans infraestructures de tren i metro, fragmentant el teixit urbà de la ciutat i deixant Mangueira aïllada físicament i apartada socialment dels drets i avantatges de viure a la “ciutat formal”.

01. SITUACIO
OPORTUNITATS URBANES – ELS BUITS DE LA CIUTAT

Mangueira ha viscut un important creixement demogràfic, de 3.500 a 5.500 domicilis en tan sols una dècada i s’estima que actualment hi viuen unes 18.000 persones en tan sols 0’8 Km2 (22.575 hab/km2) sense cap tipus d’estructura urbana bàsica, de serveis ni d’equipaments.
Segurament aquest fet va ser el causant perquè l’Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE) abandonés la seva seu al barri. Deixant així un “buit” de 20.000m2 construïts i de bona qualitat, al mig de Mangueira. Evidentment un tresor així va tardar poc temps en ser ocupat per desenes de famílies que no tenien un sostre on viure. L’edifici els ha donat aixopluc, però no unes condicions i serveis per viure-hi dignament.

 02. MANGUEIRA

ESTRATÉGIA URBANA

Aquest projecte planteja doncs, la recuperació d’aquest solar tan valuós per la seva situació dins la favela per treure’n el màxim profit; integrar-lo en el context perquè tothom en pugui gaudir i ocupar-lo amb habitatge social i amb equipaments de qualitat que resolguin les mancances del barri.

El projecte pretén fer front a les principals mancances de la favela; aïllament físic per la falta de connexions amb la “ciutat formal”, manca d’espais públics i d’equipaments de qualitat, així com de referents i punts de relació comunitaris, falta de seguretat i d’oportunitats, entre d’altres.

El principal objectiu és que aquests terrenys passin a formar part totalment integrada del barri i això només serà possible si la comunitat se’l fa i se’l sent seu. Per tant, es parteix de la base que aquest projecte només és possible i té sentit amb la voluntat dels veïns i amb el treball conjuntament amb la comunitat.

La millora de les condicions generals del barri a partir de la recuperació d’aquests edificis com a nou pol d’activitats i referent dins la comunitat, a partir de la creació d’un centre mèdic, una escola, una biblioteca, una guarderia-ludoteca, un mercat comunitari, una pista esportiva, una cooperativa, centres de formació i habitatge social.

04. ESQUEMA PROPOSTA

05. CONNEXIO URBANA

CONJUNT IBGE

El projecte parteix de la “recuperació” del solar a partir de la “reocupació” dels edificis existents és a dir de l’aprofitament al màxim de lo existent. Aconseguint doncs, un màxim estalvi econòmic i ambiental a partir del reciclatge d’espais ja construïts per a nous usos.

L’espai públic exterior es converteix en l’element articulador del projecte i resultat de la integració i connexió amb el barri. Un sistema d’espais busca la transició gradual entre informalitat i formalitat.

PROGRAMA – DIVERSITAT D’USOS

Tot i que la part principal del programa de l’edifici recau en d’habitatge social, es destina una part molt important a usus públics. Aquesta decisió ha comportat la diversificació d’accessos a l’edifci, així com la relació i connexió directe amb el seu entorn, fugint de la imatge de l’arquitectura moderna de la torra com element aillat del seu context.

06. IBGE CONJUNT

SISTEMES NATURALS DE REGULACIÓ CLIMÀTICA

El morro de Mangueira està situat d’esquenes al mar i a la badia, just a un pas estret entre topografies que n’eviten les corrents d’aire. En un clima tropical passa a ser la pitjor situació per la falta de ventilació. No és casualitat doncs que el principal carrer de la comunitat s’hagi batejat amb el nom de “Buraco Quente” (Forat Calent). Algun veï afirma que la diferència de temperatura amb Copacabana (barri al litoral Atlàntic) pot arribar a ser de 10 °C.

Degut a aquest clima extremadament càlid i humit, una de les primeres decisions de projecte ha estat adaptar l’edifici per a fer-lo habitable climàticament sense haver de dependre de sistemes de refrigeració.

Es planteja un sistema que permeti combinar les diferents possibilitats per abarcar una major funcionalitat i adaptabilitat a cada usuari i, alhora, millorar les relacions socials i climàtiques dins el conjunt habitacional. També es creen patis per il·luminar i ventilar les parts centrals de l’edifici, aconseguint així zones agradables i fresques .

10. PLANTES HABITATGES
CREIXEMENT DE L’HABITATGE

Aquesta proposta té el gran avantatge de trobar l’edifici desocupat. Aixó ens permet avançar-nos a les futures necessitats dels ocupants i incorporar al projecte una previsió i reserva d’espai pel possible creixement de l’habitatge. D’aquesta manera, a més de facilitar el procés d’ocupació s’avarateixen costos gràcies a que no s’hagin d’afectuar grans canvis generals a l’edific. Així doncs, cada ocupant té el poder de decidir i escollir com i quan ocupa aquest espai, sense interferir ni amb els veïns ni amb el propi edifici.

El projecte preveu l’ampliació de l’habitatge de forma interna a l’edifici, tot i així, s’ha volgut que la façana esdevingui un catalitzador d’aquest procès intern d’ocupació i reflectieixi les necessitats de cada usuari amb el pas del temps.

11. DETALLS FACANA

Silvia Costa

Silvia Costa és arquitecta.

Deixa un comentari