Viver d’empreses i centre de recursos per l’ocupació

Can Batlló, Barcelona

Viver d’empreses i centre de recursos per l’ocupació

1_ El programa

El programa es un centre de promoció econòmica i socio-laboral, compost per el centre de recursos per l’ocupació i el viver d’empreses. Amb aquest nou equipament s’intenta respondre a les necessitats socio-econòmiques del barri (informe Pere Tarrés i Fundació Cirem) i a la vegada s’obra a la ciutat oferint un servei d’acompanyament i assessorament a noves empreses. Es creen així nous llocs de treball, es dinamitza l’activitat econòmica al barri i es manté l’ús productiu del recinte. L’equipament s’articula en tres tipus de serveis: Centre de desenvolupament professional i recursos per l’ocupació; cursos de formació; treball – viver d’empreses. Aquests tres serveis funcionen en xarxa coordinant-se i retroalimentantse de diferents maneres.

PLANTA-BAIXA

PLANTA-1

2_ La preexistència

Treballo sobre el que es coneix com el bloc 11 del recinte de Can Batlló. El bloc 11 es caracteritza per la seva gran llargada. Està col·locat perpendicularment ala Gran Via i assumeix pel costat més extern al nucli històric del recinte el canvi de cota entre el carrer constitució ila Gran Via (de 14,50m a 12,50m). Està comformat per tres naus longitudanls contigües que consoliden el núcli històric de la fàbrica tèxtil.

3_ La intervenció

3a_ Articulació amb el conjunt: obertura de noves circulacions i distribució del programa segons úsos públics-oberts i usos productius-específics (formació i treball).

v06_out

3b_ Establir relacions: decideix-ho que hi haurà un espai central de trobada on es bolcaran els programes de formació i treball. Un espai on conviuran i es trobaran persones que estan aprenent un ofici i persones que estan emprenent un projecte empresarial. Els uns són un estímul pels altres. Es tracta d’un espai esgalonat en tres nivells que es relaciona amb les cotes del costat i que permet que els programes estiguin en contacte però a la vegada tinguin cadascun el seu espai. Que estiguin en contacte però alhora estiguin separats

v07_out

3c_ Plecs en coberta: la tercera operació estructurant del projecte són els plecs a la coberta. L’objectiu d’aquesta operació és aconseguir la il·luminació adequada i la qualificació dels espais assignant una llum determinada en funció de l’espai en que ens trobem. amb els plecs i un sistema d’obertures practicables aconseguim un alt confort climàtic generant ventilacions creuades en el pla de coberta i efectes xemeneia.

MAQ1-BIS

4_Construcció i rehabilitació

4a_La coberta i les encavallades: es substitueix l’actual coberta per a una nova coberta transventilada tipus KALZIP molt lleugera i que permet la fàcil instal·lació de plaques solars en la seva superfície. S’incorporen unes pròtesis recolzades sobre les encavallades existents que generen noves entrades de llum en coberta i s’afegeixen bigues tipus FINK sota les encavallades existents com reforç estructural.

4b_El nou forjat: s’incorpora un nou forjat constituït per panells contralaminats KLH recolzades sobre una nova estructura metàl·lica composta de perfils d’acer. Es crea una nova línea de pilars metàl·lics. Utilitzo aquest sistema per la seves òptimes característiques resistent, la lleugeresa, la fàcil posada en obra i perquè es un recurs de molt baix impacte ambiental i que genera molts pocs residus.

DETALL

5_ Confort ambiental. Instal·lacions.

L’edifici permet la ventilació creuada de quasi totes les seves peces. L’espai central, no climatitzat funciona com a espai quasi bé exterior generant-se un espai molt fresc a l’estiu i durant l’hivern es capta la radiació de sud escalfant totes les peces en els seus marges. A més a més l’edifici es climatitza a través del sistema de terra radiant/refrigerant que unciona amb la instal·lació de plaques solars en coberta. El sistema de terra radiant és el mes òptim degut a l’alt grau de confort que suposa, a la gran alçada de les peces i a que té un funcionament optim amb el sistema de plaques solars.

 

Arnau Andrés

Arnau Andrés és arquitecte del col·lectiu LaCol.

Deixa un comentari