Calàbria 66, espai social, educatiu i artístic

Barri de Sant Antoni, Barcelona

Calàbria 66, espai social, educatiu i artístic

A Barcelona hi ha desenes d’edificis buits, i les dades diuen que 22 d’ells son de propietat municipal.

“Que fem amb el que tenim?”

Aquesta és la pregunta que es feien els veïns del barri de Sant Antoni en veure que un d’aquests edificis, l’Antiga Seu de la ONCE, feia 6 anys que restava buit. Engrescats amb una energia característica que sempre ha format part d’aquest barri amb llarga tradició cooperativa, van muntar una comissió per reivindicar que aquest edifici havia de ser utilitzat. El barri té mancança d’un espai de referència, un ateneu, on es puguin donar a conèixer totes les activitats que es duen a terme a una zona tan activa com la de Sant Antoni. És un barri amb un percentatge molt elevat de gent gran i hi ha molt poca oferta d’espais de trobada, ja que els dos “Clubs Sant Jordi-Caixa Catalunya” que hi havia al barri han tancat. Ara l’espai de Gent Gran de Sant Antoni té una llista d’espera de més de 2000 persones.
Aquests motius juntament amb el necessari trasllat de l’escola d’Adults Pere Calders, actualment en condicions molt precàries, fan molt lògic el reclam d’aquest edifici buit de 10.000m2 .

 

02

c/ Calàbria, un eix important per Sant Antoni

L’edifici que els veïns han estat reivindicant des de el 2009  està situat al carrer Calàbria, un dels carrers verticals centrals del barri. Al llarg del seu traçat es troben molts equipament i interiors d’illa recuperats, fent d’aquest carrer un potencial eix peatonal del barri. El projecte final de carrera Calàbria66 proposa com estratègia urbana un canvi en la secció del carrer Calàbria per ampliar les seves voreres, pacificar el seu trànsit i fer possible un carril bici.

03

 

Com és ara l’edifici?

Aquesta fitxa catàleg és un mètode per tal de resumir visualment les característiques de l’edifici. Veiem que un dels aspectes principals és la poca permeabilitat de la planta baixa de l’edifici amb l’interior d’illa públic degut a l’existència d’un pàrquing privat de dos plantes. L’altre aspecte definitori de l’edifici de 7 pisos i 2 soterranis és la poca il·luminació natural que arriba a l’interior través de dos patis molt estrets i llargs (4x10m).  Per últim destacar el doble espai entre la segona i la tercera planta que els socis de la ONCE utilitzaven com a auditori, amb una capacitat per 200 persones.

04

Procés co-creació i gestió veinal del nou equipament

Els veïns han estat reivindicant l’edifici des del 2009 però va ser el Maig del 2012 quan un grup impulsor de persones va començar a mobilitzar-se per tenir reunions amb l’ajuntament. Després d’aquesta reivindicació, a l’Octubre l’Ajuntament va enviar una proposta d’usos per rehabilitar l’edifici on es destinava un 74.4% a oficines municipals, un 14% a l’escola d’adults Pere Calders, un 10% al Consorci de Normalització Lingüística i un 1’6 % per un espai veïnal. Els veïns no vam estar contents amb aquesta proposta i vam començar a redactar un document de requeriments arquitectònics que vam presentar al Desembre a l’Ajuntament. Aquest document es va fer amb la participació de més de 20 entitats i moltes reunions. La meva contribució en el procés, com estudiant d’arquitectura realitzant el projecte final de carrera, ha estat important ja que he pogut transmetre als veïns quines oportunitats espaials tenia l’edifici i quins usos eren viables. Al llarg d’aquests mesos s’ha realitzat molta documentació gràfica i maquetes per facilitar la comprensió als veïns d’un edifici complexe i gros.

Estratègies
La proposta de rehabilitació de l’edifici Calàbria 66 contempla la integració de la planta baixa en el teixit urbà del barri i per tant es planteja una obertura directa cap als jardins de l’interior d’illa públic.

05

Pel que fa al programa i a la concepció de l’espai en la proposta de rehabilitació, s’ha potenciat l’aspecte innovador d’un edifici amb usos molt variats que busca sinèrgies entre ells: educatiu, artístic, comunitari i laboral. El model d’edifici híbrid s’està investigant molt en arquitectura per tots els seus avantatges pràctics i la seva riquesa espaial.

Com a segona estratègia de generació de projecte s’ha tingut en compte millorar les condicions espaials d’un edifici actualment horitzontal, fosc i rígid per tal de fomentar la relació tranversal digne d’un equipament públic. La proposta és basa en fer un buidat de la part central de l’edifici per portar llum a totes les plantes i fer possible les visuals entre els diferents usos. Es proposa fer una extracció massa per ampliar el pati i posteriorment un tancament vidriat per garantir un control tèrmic i convertir l’anterior pati inutilitzat en un atri ple d’activitat.

En tercer lloc, s’han volgut millorar les circulacions i accessos de l’edifici que anteriorment només es feien pel “ pont” central amb les dues escales i ascensors simètrics. La nova proposta permetrà una circulació al voltant dels atris i una permeabilitat visual gràcies a l’extracció a una de les antigues escales.

06 C__Users_Julieta_Documents_ARQUITECTURA_Arquitectura 2012-13_PFC

Rehabilitació energètica
Aquest projecte final de carrera ha estat una oportunitat molt bona per investigar estratègies de rehabilitació tenint en compte una millora de la climatització i la il·luminació natural d’un edifici tipus entre mitgeres de l’Eixample Barceloní. S’ha analitzat acuradament l’edifici existent : la seva forma, els paraments, la ventilació natural, el control lumínic i els sistemes de climatització. Una vegada fet l’anàlisi s’han proposat canvis per millorar les seves condicions bioclimàtiques i no tenir una dependència excessiva en la climatització artificial. En la rehabilitació de les façanes s’ha buscat treure el màxim partit dels elements existents i tan sols afegir capes on era necessari millorar l’aïllament dels paraments i el control solar. Una estratègia inspirada en els projectes de rehabilitació de torres residencials de Lacaton&Vassal.

08

Calàbria 66: un model innovador
Aquest projecte final de carrera no comença ni s’acaba el paper. Està sent un procés d’aprenentatge mutu entre veïns, entitats, Ajuntament i arquitectes. Moltes reunions, passos endavant, passos enrere, presa de decisions, desil·lusions, esperances….però per sobre de tot, moltes ganes de construir un barri més solidàri on regni la convivència col·lectiva. En aquest projecte final de carrera he tingut en ment aquest esperit Calàbria d’una nova manera de fer, una nova manera de viure.

Endavant Calàbria66!

Més informació a www.calabria66.net

09

10

 

Julieta Duran

Julieta Duran és arquitecta.

Deixa un comentari