Inditex: Tordera i Palafolls, dos models territorials

Inditex: Tordera i Palafolls, dos models territorials

Els articles només expressen la opinió dels seus autors

“Inditex crearà 500 nous llocs de treball a Tordera fins al 2015″, “Tordera es converteix en el centre logístic més important del grup Inditex al sud d’europa”. En un moment de crisi econòmica, titulars com aquests alimenten l’esperança de municipis que en plena bombolla immobiliària varen arribar a doblar la seva població i, amb l’esclat de la mateixa, varen doblar -a Palafolls- i triplicar -a Tordera- el seu atur registrat.

Inditex s’ha anat implantant progressivament a cavall de Tordera i Palafolls, crearà en total uns 1950 llocs de treball directes i ha tornat a situar en el focus mediàtic els dos municipis, però també ha posat de relleu dos models de gestió política i econòmica en la capacitat d’aprofitar o no aquesta oportunitat.

ACTIVITAT ECONÒMICA I PRODUCTIVA

inditex2

Tant Tordera com Palafolls provenen d’activitats merament agrícoles fins a mitjans del segle passat, on la industrialització tèxtil i tints, en el cas de Tordera, i la química, ja en la dècada dels setanta a Palafolls, substituiren progressivament les seves activitats agrícoles.

a) Activitat a Tordera

torderaL’activitat industrial a Tordera es centra en tres àrees: el Polígon de Can Verdalet, de petita i mitjana empresa; el Polígon de Can Buscà, on hi ha implantades tres grans indústries, TORHO (materials de construcció), DECOTEC (derivats de la fusta) i TIPSA (tèxtil); la darrera àrea és el Pla de’n Roquet, on actualment l’empresa INDITEX centra la base de l’activitat productiva.

Pel què respecta a la seva activitat comercial aquesta es centra en el comerç de proximitat i no existeixen grans superfícies que en polaritzin l’activitat. L’any 2000 el nombre d’establiments comercials a tot el municipi era de 256, dels quals una cinquantena es troben al centre històric. Tot i això, la manca de reclam comercial i d’oferta lúdica que d’altres municipis propers -Blanes, Malgrat de Mar- pot oferir han propiciat un tancament progressiu d’establiments històrics del municipi. Enguany, 2013, Tordera té 202 comerços i tan sols trenta es troben situats al seu centre històric. L’únic reclam que actualment manté el teixit comercial és el Mercat dominical que, amb uns 15.000 visitants setmanals, és una de les principals font d’ingressos.

Com és possible que havent quasi doblat la població en tan sols quinze anys s’hagin destruït més de 50 establiments comercials? Obviament la crisi hi juga un paper determinant, però com veurem, la gestió política en la oportunitat que representa la implantació d’Inditex hi juga un factor decissiu.

b) Activitat a Palafolls

palafollsPer la seva banda, a Palafolls, les indústries s’han implantat en tres àrees del municipi: a banda i banda de la carretera de la Costa Brava hi trobem magatzems i petites indústries de transformació; dins el nucli de les Ferreries i els Barris de Sant Lluís i Santa Maria petits tallers i finalment, les empreses de productes químics per la indústria farmacèutica, veterinària i agrícola, Menadiona, el 1970, i Bioibèrica, l’any 1975, es varen ubicar al Pla de la Serra de Vallplana, on actualment també hi ha INDITEX.

Palafolls queda fora de la zona turística del litoral, i per tant, la seva oferta comercial també es veu fortament mermada per la competència directa dels municipis del litoral, com Blanes o Malgrat de Mar. L’activitat comercial es centra, com el cas de Tordera, en el de proximitat, essent el Centre històric també on s’hi agrupa la major part d’establiments. L’any 2000 Palafolls comptava amb un total de 79 establiments, dels quals una vintena estaven situats al centre històric. En canvi, les dades actuals parlen per sí soles, Palafolls té 150 comerços i pràcticament una quarantena es troben al centre històric del municipi.

Dos municipis, amb una forta competència del litoral, amb poca oferta lúdica, amb el doble de població que fa 15 anys i en període de crisi econòmica… i en canvi, mentre Tordera destrueix el seu teixit comercial, Palafolls aconsegueix pràcticament doblar-l’ho.

1991-2000. DE FIBRACOLOR A INDITEX

L’empresa Fibracolor, fundada l’any 1951 i ubicada al Pla de’n Roquet, prop del riu, va ser una de les pioneres en tints de teixits a nivell estatal fins els anys noranta. La fàbrica va arribar a tenir uns 380 treballadors i donava feina a 500 més de forma indirecta. Per un munipici d’uns 6.000 habitants en aquells anys suposava progrés i benestar econòmic. Amb la crisi del sector tèxtil, l’any 1991 la Generalitat va decidir participar-hi a través de la seva empresa pública EPLICSA, i posteriorment el 1992 Inditex es va convertir amb soci majoritari amb un 40%.

L’any 1996 començaren les negociacions entre Inditex i l’Ajuntament de Tordera (CIU) per tal de Requalificar 16 Ha de sòl Agrícola al Pla de’n Roquet per tal de construir les primeres tres naus logístiques del grup. L’aprovació del planejament per part de la Generalitat de Catalunya (CIU), el juny del 2000, va anar acompanyada d’un conveni signat per ambdues parts que comprometia a l’empresa Inditex, com a sòci majoritari de Fibracolor, a mantenir els llocs de treball. Res més.

L’oportunitat de negoci que representava la implantació d’Inditex al municipi es va limitar a tan sols la construcció i requalificació d’un sòl agrícola (protegit) i al manteniment dels llocs de treball d’una empresa en declivi productiu per la deslocalització de les activitats tèxtils del nostre país.

Mentrestant, l’activitat comercial del centre històric anava minvant, fet que provoca que l’Ajuntament encarregi un any més tard a l’empresa G.A.U.D.I un Pla de dinamització del comerç urbà 2001-2004.

2002-2009. INDITEX A PALAFOLLS

L’any 2002, Inditex, estava mantenint converses tan amb els propietaris de finques agrícoles i forestals així com amb l’Ajuntament de Palafolls per tal d’ampliar la seva activitat. El pacte, que no conveni, al que vàren arribar l’Ajuntament i Inditex, va anar en dues línies, la primera a forçar a Inditex a entrar al capital de la fundació privada “Molí de’n Puigvert” (fundada a l’abril) i la segona implantar al municipi botigues del grup per tal de revitalitzar el comerç.

Fruït d’aquest pacte el grup gallec obre la seva primera botiga “outlet” de Massimo Dutti al Carrer Major de Palafolls l’any 2003, i cinc anys més tard, Bershka, va obrir al mateix carrer el segon establiment outlet del grup.

Ara bé, fins l’estiu del 2006 no es fa públic que Inditex volia emplaçar un nou centre logístic a Palafolls. El març de l’any següent es varen aprovar els planejaments per part de la Generalitat de Catalunya (PSC+ERC+IU), començant la construcció dels prop de 65.000 m2 del nou centre logístic del grup, obres finalitzades l’any 2009.

2009-2011. DE TORNADA A TORDERA

A principis del 2008 Inditex adquireix la totalitat de les participacions de la societat Fibracolor i anuncia el seu tancament.

Tres anys més tard, el 2011, el grup Inditex anuncia la intenció d’ampliar el centre logístic de Tordera.

Per fer-ho, el grup enderrocarà l’antiga fàbrica de Fibracolor i sol·licita una nova modificació del Pla General per tal d’adequar el sostre i alçades als seus requeriments. L’Ajuntament dona via lliure: 500 nous llocs de treball en plena crisi és una nova oportunitat.

La necessària modificació dels dos Plans Parcials afectats, Fibracolor i Can Roquet va produïr-se en un temps rècord i tan sols 4 mesos després de l’anunci, el juny del 2011 la Generalitat de Catalunya (CIU) aprova definitivament la modificació corresponent a Fibracolor, donant via lliure a la construcció dels prop de 130.000 m2 de sostre.

DOS MODELS DE GESTIÓ

Mentre que la crisi agreuja l’activitat comercial a tot el municipi de Tordera, amb un tancament progressiu dels seus establiments, demostrant el fracàs d’aquell Pla de Dinamització Comercial, el grup Inditex ha aconseguit 260.000 m2 de sostre a Tordera, oferint a canvi 1.450 llocs de treball.

Ben al contrari, amb una quarta part del sostre de Tordera (65.000 m2) i amb una tercera part de treballadors (500), Palafolls ha anat regenerant la seva activitat comercial al centre del municipi.

Durant tot aquest procés d’implantació l’Ajuntament de Tordera es preocupava d’assegurar la continuïtat d’una empresa abocada a la seva reconversió o tancament, signant convenis urbanístics amb Inditex per tal de seguir alimentant el miratge de Fibracolor, sense cap més contrapartida, a canvi d’anar assolint en les successives modificacions del planejament els requeriments del grup gallec.

En canvi Palafolls, amb un terç de la implantació del grup, ha aconseguit la implicació directe de l’empresa en el teixit comercial del municipi.

Fa ara tan sols tres mesos, al setembre d’enguany, Oysho obria un nou outlet al número 7 del carrer Major de Palafolls, i tan sols fa una setmana, a través del programa social “FOR&FROM”, obria una nova botiga de segona mà també a Palafolls. La implantació d’Inditex a aquest municipi no s’ha degut tan sols a la construcció i creació dels llocs de treball al seu Polígon Industrial, la implicació directe del grup a la fundació privada “El Molí de’n Puigvert” i les quatre botigues que actualment el Grup té a Palafolls -Massimo Dutti, Bershka, Oysho i FOR&FROM- ha focalitzat la regeneració comercial necessària que un municipi amb poc “valor afegit” -com els del litoral- necessitava.

L’Ajuntament de Todera, mentrestant, va presentar el passat mes de setembre el seu segon Projecte de regeneració urbana i comercial del seu centre històric… i és que potser Tordera ha fet el “Negoci d’en Robert amb les cabres”.

Jordi Pérez

Jordi Pérez va ser alumne de l'assignatura el curs 2013-2014

Deixa un comentari