Articles de Toni Valls

Sobre Toni Valls

Toni Valls és arquitecte.

RECuperar el REC

31/01/14// 0 Comments

INTRODUCCIÓ El projecte, ubicat al barri del Rec d’Igualada, pren com a punt de partida una pregunta sorgida arran de l’aprovació inicial i posterior retirada d’un nou pla d’ordenació urbanística municipal l’any 2010. Podrien arribar a ser compatibles uns plantejaments de màxim rendiment del sòl com els que proposava …